Spørsmål og svar

På denne siden har vi samlet endel svar på spørsmål som det kan tenkes at du har. Vi jobber hele tiden med å oppdatere denne siden og vi vil legge til nye spørsmål og svar etterhvert som de dukker opp. Finner du ikke svaret på det du lurer på eller har utfyllende spørsmål, ta kontakt med oss med ditt spørsmål, så svarer vi så raskt og godt vi kan.
Regelmessig renholdsavtale oppsummert

Frekvens for renholdsavtale er ukentlig eller hver 14. dag
Avtalen løper og fornyes automatisk månedsvis
Kun 1 måned skriftlig oppsigelsestid
Avtalen knyttes til enkeltperson og personnummer
Du har fast, avtalt sum per gang inkl mva. Avtalen betales per måned etterskuddsvis med 10 dager forfall
Ingen etablerings-, befarings- eller administrasjons-gebyr
Kun en konkurransedyktig timepris på 425,- inkl mva (340,- eksl mva)
minHushjelp AS har med seg alt renholdsutstyr (du må ha støvsuger)
Du har samme dag, tid og renholder hver gang
Våre forsikringer dekker alle skader (der vi er årsaken til skaden)
Nøkkelavtale inngås separat om du ønsker det. Flere fleksible løsninger finnes om du ikke ønsker nøkkelavtale
Du får tid til det du egentlig vil bruke fritiden til og sammen med de du setter aller høyest

Hva inneholder en standard rengjøring?

Se forsiden for en detaljert oversikt :)

Hva er vanlig frekvens på vaskeavtale?

Ukentlig og hver 14.dag. Priseksempler for leilighet, rekkehus og enebolig finner du på siden som beskriver tjenestene (her).

Hvor tar minHushjelp AS oppdrag?

Vi tar utgangspunkt i Bergen og omegn. Men, vi utvider stadig, så ta gjerne kontakt om du bor utenfor eller i en annen by, så vil vi holde deg oppdatert om når vi tilbyr våre tjenester også i ditt område.

Kommer samme renholder hver gang?

Ja. Renholderene har sine faste kunder, som er bra for dere og for oss, da effektiviteten er bedre når man kjenner til hjemmene som skal rengjøres. Eneste unntak, er ifm sykdom, ferie eller om renholderen slutter. Da vil dere få informasjon om dette.

Hvem har hva av utstyr og vaskemidler?

minHushjelp AS har med seg alt nødvendig renholdsutstyr (mopper, kluter og standard renholdsmidler). Det eneste du trenger å stille med er støvsuger. Og, vi ser gjerne at dere sørger for at støvsugerposene skiftes med jevne mellomrom. Videre om dere har spesielle renholdsmidler som skal brukes på spesifike møbler og/eller flater, må dette oppgis og informeres om.

Hva er oppsigelsestiden, og er det bindingstid?

minHushjelp har ingen bindingstid. Avtalen er løpende og kan sies opp skriftlig med 1-en- måneders varsel. minHushjelp AS bekrefter oppsigelse ved utsendelse av sluttskjema. Det er ikke mulig å avbestille i oppsigelsesperioden.

Kan jeg avbestille i avtaleperioden?

Ja. Vi skiller mellom midlertidig stopp og avbestilling:

Midlertidig stopp:

For midlertidig stopp i utførelse grunnet ferie eller annet som tilsier begrensning av oppdraget, skal oppdragsgiver gi varsel om dette senest 2 -to- uker før midlertidig stopp. Midlertidig stopp skal ikke kunne betraktes som del av oppsigelsestid.

Avbestilling:

Avbestilling må skje senest 2 -to- dager før service utføres. Ved oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, belastes prisen i sin helhet.

Ved plutselig og akutt sykdom vil det ikke faktureres.

Får jeg fast dag og fast tid?

Ja. Dag blir avtalt ved inngåelse av avtale om regelmessig rengjøring.

Renholder kommer mellom kl.08.00-17.00 på avtalt dag. Vi må ha fleksibilitet i forhold til nøyaktige klokkeslett og tider (om ikke annet er spesifikt avtalt)

Hvem utfører tjenestene?

Våre renholdere er dyktige medarbeidere som setter sin yrkesstolthet i å utføre renholdet med kvalitet og grundighet. Renholderene får god og oppdatert opplæring i moderne renholdsteknikker og –midler (ved bruk av microfiber kluter og –mopper, er det svært lite vann og kjemikaler som skal brukes). minHushjelp AS intervjuer, sjekker referanser og har selvsagt ansvaret for renholderene. minHushjelp AS vil gjerne både ha egne renholdere ansatt, men også knytte til seg flinke, seriøse og profesjonelle enkeltmannsforetak som kan utføre tjenestene. I så fall, er det fortsatt minHushjelp AS som er avtalepartner og har det hele og fulle ansvaret. Vi legger også stor vekt på at våre renholdere skal være service-innstilte, imøtekommende og blide.

Hva hvis det skjer et uhell og noe blir ødelagt?

Hvis vi er uheldige og noe blir ødelagt, og det skyldes oss fullt og helt så dekker vi selvfølgelig skaden. Vi har prosedyre for dette. Medarbeiderne er vanligvis forsiktige da de vet at det er mye verdifullt og mye en er glad i i sitt hjem.

Hvordan gjør vi det med nøkler?

Mange er ikke hjemme når vi kommer. Da er det greit med nøkler. Vi har et trygt og godt sikkerhetssystem for nøkler. Mer informasjon om dette kan gis direkte. Nøkler må være avlevert før oppstart eller utleveres på første besøksdag. Eventuell nøkkelavtale inngås separat. Nøkkel skal leveres til minHushjelp kontor før oppstart eller til koordinator ved første besøk. Kvittering utstedes ved mottagelse av nøkler. Nøklene blir trygt oppbevart ihht våre rutiner. Hvis kunden ikke leverer nøkkel må kunden være tilstede ved oppdragets start og avslutning. Evt annen avtale inngås for tilgang til boligen. Det er kundens ansvar at minHushjelp får tilgang til boligen for utførelse av tjeneste.

Hva med alarm?

Veldig mange har alarm. Vi setter pris på at den enten er avslått den dagen vi kommmer eller at vi får egen kode. Vi må ha all informasjon om dette i avtalen. Evt alarmkoder blir trygt oppbevart ihht våre rutiner.

Hva hvis jeg ikke er fornøyd?

Du skal få tjenesten utført etter den standard som vi har avtalt og som står i avtalen. Er du ikke fornøyd så er det viktig at du sier ifra. Innen 48 timer via telefon eller helst e-post. Vi tar klagen alvorlig og vurderer da beste løsning. minHushjelp har en 100% fornøyd garanti – som betyr at vi tilbyr å gjøre jobben på nytt basert på de spesifike punktene du ikke er fornøyd med. Hører vi ikke fra deg regner vi med at du er fornøyd.

Men, vi blir også svært glade for skryt, som vi selvsagt forteller videre til medarbeiderene det gjelder.

Hva hvis jeg ønsker andre tjenester?

Du kan også bestille andre tjenester fast som f.eks sengetøyskift, rydding, stryking, vask av kjøleskap, vindusvask, ferieservice, hageservice, hjelp ifm selskap eller flytteservice. Eller du kan ringe når du ser du trenger det. Vi gir da en pris på dette før vi setter i gang. Vi har også mange andre og flere tilleggstjenester, ta kontakt med oss, vi fikser det meste!

Hvordan beregnes prisen for fast avtale?

For fast rengjøring gis det fast pris pr. gang. Prisen beregnes ut ifra befaringen som gjennomføres og som tar hensyn til antall rom, type rom (bad & kjøkken tar lengre tid), størrelse og evt husdyr. Priseksempler finner du på siden som beskriver tjenestene (her). Vi tar uansett utgangspunkt i vår konkurransedyktige pris på 400,- per time inkl mva for alle oppdrag og tjenester vi utfører.

Hva hvis servicen faller på en helligdag?

Faller tjenesten på en helligdag så finner vi en annen dag den uken eller uken før. Det får du muntlig eller skriftlig beskjed om.

Vi har hund, hva gjør vi med den?

Medarbeiderne er vant til at husdyr er hjemme. Vi setter pris på at vi får vite all nødvendig informasjon om dette på forhånd, og at de gjerne den dagen- de timene er på eget rom. Noen tar med seg hunden den dagen vi kommer.

Hvordan betaler jeg?

Per idag får kundene våre tilsendt faktura – fortrinnsvis per e-post.

Administrasjonsgebyret er for tiden 50,- pr faktura. Avtalen betales per måned etterskuddsvis med 10 dager forfall.

Fant du ikke svar på det du lurte på, eller har utfyllende spørsmål?

  Fyll inn spørsmålet på kontakt oss-siden og send til oss. Vi svarer så godt vi kan!

Ta kontakt

Back to Top